USTANOVITEV OBČINSKIH ODBOROV STRANKE ZDM V DRUGIH SLOVENSKIH OBČINAH
May 4, 2019

IZREDNI KONGRES STRANKE

Dne 17.4. 2019 je predsedstvo stranke sklicalo 1. izredni kongres stranke zaradi smrti dolgoletnega predsednika stranke gospoda Esih Staneta. Kongres je bil v prostorih PGD Zagrad – Pečovnik. Za novega predsednika stranke se je izvolilo gospoda Viki AŠIČA, podpredsednik stranke pa je postal gospod Vasja Krenker.