NOV PREDSEDNIK STRANKE ZDM JE g. SAŠO FARČNIK

Med najprostovoljci tudi podpredsednik stranke ZDM gospod Vasja Krenker
April 25, 2022
Stane Štefanec prejemnik srebrnega grba občine Štore
June 14, 2022

NOV PREDSEDNIK STRANKE ZDM JE g. SAŠO FARČNIK

V soboto 7. 5. 2022 je bil v prostorih gasilskega doma – PGD Zagrad-Pečovnik izredni kongres stranke za delovna mesta.
Na kongresu smo izvolili nove organe stranke. Za predsednika stranke ZDM je bil soglasno izvoljen g. Sašo FARČNIK. Podpredsednik stranke je g. Vasja KRENKER. Dosedanji predsednik stranke g. Viki AŠIČ pa je bil izvoljen v predsedstvo stranke kot član predsedstva. Kongresa se je udeležilo 25 delegatov iz mestnega odbora ZDM Celje in občinskega odbora ZDM Štore. Po kongresu je sledilo druženje udeležencev in skromna zakuska.