Novo predsedstvo mestnega odbora stranke ZDM – Celje

Zahvala vsem
November 25, 2022

Novo predsedstvo mestnega odbora stranke ZDM – Celje

Člani stranke ZDM v mestni občini Celje so na zboru članov 8.6.2023 izvolili novo
predsestvo mestnega odbora ZDM- Celje, ki ga sestavljajo:

  • Matjaž Drobne – predsednik mestnega odbora ZDM Celje
  • Tomaž Koprivc – član
  • Urška Podvršnik – članica
  • Nastja Vodeb – čanica
  • Dušan Simonič – član

V novoizvoljenem mestnem odboru so poleg dveh starih članov tudi trije novi člani,
kar predstavlja prijetno osvežitev v delu mestnega odbora, hkrati pa tudi priložnost
za nove ideje in izboljšanje delovanja mestnega odbora v naslednjem mandatnem
obdobju. Novi predsednik mestnega odbora g. Matjaž Drobne je pri vodenju odbora
napovedal določene ciljno usmerjene aktivosti odbora k prepoznavnosti stranke v
lokalnem okolju, aktivnosti pri pridobivanju novih članov, komuniciranju s članstvom
in njihovem angažiranju k interesom članov in občanov na lokalnem nivoju.