O stranki za delovna mesta

Kratka zgodovina o stranki za delovna mesta

Stranka za delovna mesta je bila ustanovljena leta 2006 in je bila dne 11. 8. 2006 vpisana v register političnih strank pod zaporedno številko 66. Njena ustanovitev je bila tudi objavljena v uradnem listu RS št 90 /2006. Skrajšano ime stranke je ZA DELOVNA MESTA, kratica imena pa je ZDM. Stranko je leta 2006 ustanovilo 213 ustanovitvenih članov. Na ustanovnem kongresu stranke je bilo izvoljeno predsedstvo stranke, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Predsedstvo stranke je do leta 2019 vodil predsednik stranke Esih Stanko, v aprilu letu 2019 pa je bil na izrednem kongresu stranke za predsednika stranke izvoljen Viki Ašič. V letu 2006 sta bila ustanovljena tudi dva odbora stranke in sicer mestni odbor stranke ZDM Celje in občinski odbor stranke ZDM Štore. Že v letu 2006 smo sodelovali na lokalnih volitvah v obeh občinah. Glede na število članov smo dosegli soliden rezultat saj sta bila v mestni svet mestne občine Celje izvoljena dva mestna svetnike in sicer Esih Stanko in Kos Milan, v občinski svet občine Štore pa Antlej Dušan. V mestni svet sta bila na naslednjih volitvah izvoljena Farčnik Sašo in Mirko Fric Krajnc, v občinski svet občine Štore pa Štefanec Stane. Naši mestni svetniki so vseskozi zastopali in v mestnem in občinskem svetu zastopajo interese članov, ki so opredeljeni v programskem dokumentu. S svojim delovanjem pa k zastopanju interesov članov prispevajo tudi člani stranke, ki so imenovani v odbore mestnega oz. občinskega sveta in svete zavodov.

Mi smo stranka ZA DELOVNA MESTA

Smo stranka, katero ne zanima preteklost, ne medgeneracijske in medstrankarske zdrahe, žalitve in osebne zamere, temveč sedanjost in prihodnost večine slovenskih državljanov.

Zato smo že dosedaj prek občinskih svetnikov podpirali ter nameravamo tudi v prihodnje podpirati vse dobre in uresničljive programe in zamisli, ki bodo v korist ljudi, ne glede kdo jih bo predlagal. Rezultati štejejo in pri razvoju mestne občine Celje, katerega priznavajo vsi razumni ljudje v našem mestu, ima tudi naša stranka svoj skromen, vendar pomemben del. Tako in še bolje bo tudi v prihodnje, prepričani smo, da tudi in predvsem s pomočjo vseh članov stranke.

Naša usmeritev

Glavna usmeritev stranke katere je gospodarski razvoj Slovenije, ohranitev obstoječih in odpiranje novih delovnih mest s ciljem dostojnega življenja vseh državljanov in državljank Republike Slovenije.

To je tudi osnova za kvalitetno zdravstvo, šolstvo, kulturo, šport , varnost ljudi in premoženja, in številna druga področja družbenega življenja. Vsako drugačno gledanje na blaginjo v državi je utopija in zabloda ter prazne obljube in številne predvolilne politične floskule s ciljem pridobivanja volilcev za lastno ugodje in promocijo političnih elit.